Teknik Bilgiler


Corin Hadimköy tesislerinde üretilen duş ve küvet kabinleri EN 14428 standartlarına uygun olarak üretilmekte, test edilmekte ve uygunluğu belgelendirilmektedir.

EN 14428 Standardı kapsamında ürün çeşitli aşamalarda çeşitli şartları sağlamalıdır. Her yeni ürün ek-1’de özeti verilen standart maddesini sağladığına dair test edilmeli ve Kalite Güvence tarafından onaylanmalıdır.

Corin Kalite Güvence Sistemi, Corin tedarikçilerinden temin edilen ürünlerin ve üretim bandında bitmiş ürün haline getirilen ürünlerin sürekli Corin kalitesini sağladığını güvence altına alır. Bunun ilk adımı olarak her yeni ürün/değişiklik, EK-1’de verilen EN 14428 şartlarını sağladığına dair test edilir ve onaylanır.

Yine her yeni malzeme veya tedarikçiden alınan ilk ürün, Corin Kalite Güvence Birimi tarafından istenen bütün şartları sağlayıp sağlamadığını tespit etmek amacıyla , ilgili teknik resim ve kontrol talimatlarına göre kontrol edilir ve “İlk Numune Kontrol Raporu” hazırlanarak raporlanır. İlk numune onayı olmayan hiçbir malzeme Corin ürünlerinde kullanılamaz.

Test edilmiş ve onaylanmış olan malzemelerin ve üretim prosesinin, sürekli aynı koşulları sağlaması gerekmektedir. Corin Kalite Güvence Sisteminin temel fonksiyonlarından biri de budur. Giriş Kalite Kontrolü, Proses Kontrolleri ve Bitmiş Ürün Kontrolleri ürün kalitesini sürekli kılmak amacıyla tanımlı prosedürlere ve dokümanlara göre yapılmaktadır.

Corin ürünlerinde kullanılan temel hammaddeler ve bu hammaddelerin önemli özellikleri aşağıda verilmiştir.

© 2016 Corin. Tüm Hakları Saklıdır | Web Tasarım : Renkli Kare